Tuinen A-Z

Overzichten

Pagina’s met beschrijvingen en foto’s van tuinen zijn op deze site vermeld op plaatsnaam. Om het zoeken te vergemakkelijken zijn er twee overzichten: 1) op plaatsnaam; 2) op naam van de tuin of -locatie.

Achter elke vermelding staan tussen vierkante haken [ ] drie symbolen:
A = tuin opgenomen in het fotoalbum; tuinen die alleen op deze site (niet in het album) worden beschreven hebben geen achter hun naam.
T = tijdelijke tuinlocatie;
* = het hortus conclusus aspect wordt in documentatie expliciet genoemd

1. Plaatsnaam – naam van de tuin

 

2. Naam van de tuin – Plaatsnaam

.